...
Ratboř

Zastupitelstvo obce

 

Milan Jeneš

Milan Jeneš, starosta obce 

 

 

 

Členové zastupitelstva obce Ratboř

Příjmení

Jméno

Funkce

Telefon

       

Bajkai

Štefan

člen kontrolního výboru

602 187 747

Bencová 

Šárka

člen finančního výboru

724 843 531

Mgr. Jeneš

Milan

starosta obce

602 683 843

MVDr. Král

Josef

předseda finančního  výboru

724 804 606

Semerák

David

předseda kontrolního výboru

606 615 424

doc. Srb, PhD. Vladimír místostarosta obce 602 203 606

Ing. Pásler

Petr

člen kontrolního výboru

603 478 734

 

Hotel
Chateau Kotěra

Komenského 40, 281 41 Ratboř

Tel.: +420321 613 111
E-mail: hotel@hotelkotera.cz
www.hotelkotera.cz