...
Ratboř

Poplatky

Poplatky za odpad - popelnice

Poplatky je možné uhradit od 1. března 2023

Sazba poplatku: 720 Kč/osoba/rok - trvalý pobyt nebo 720 Kč/objekt - rekreanti

Splatnost poplatku: Můžete buď zaplatit celou částku do 30. 4. 2023 nebo můžete k tomuto datu zaplatit jen polovinu a druhou polovinu do 31. 8. 2023

Osvobození a úlevy:

  • Osoby osmdesáti let včetně roku dovršení
  • Osoby, které jsou držiteli průkazy ZTP/P,
  • Osoby, které jsou hlášeny k pobytu na území obce Ratboř, avšak prokazatelně se nezdržují v místě pobytu déle jak 10 měsíců v příslušném kalendářním roce (důkazem je např. nájemní smlouva, ze které jasně vyplývá, že poplatky byly uhrazeny v jiné obci nebo potvrzení o platbě v jiné obci), jsou od poplatku osvobozeny zcela.

Poplatky za psa

Sazba poplatku za jednoho psa: 50 Kč

Splatnost poplatku: 30. 4. 2023

 

Bankovní spojení 

KB, a.s., pobočka Kolín

Číslo účtu 2422151/0100

Identifikační číslo 00 235 695

Hotel
Chateau Kotěra

Komenského 40, 281 41 Ratboř

Tel.: +420321 613 111
E-mail: hotel@hotelkotera.cz
www.hotelkotera.cz