Znak obce

 

 

 


 

Mobilní verze

mobilní verze www

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Petra Králová

email:

pkralova@toppriority.cz

telefon:

604 554 080

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Czech POINT

 

Logo MVČR

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Svoz velkoobjemného odpadu dne 12. 10. 2018.

Dne 12. 10. 2018 až 13. 10. 2018 budou přistaveny kontejnery. Kontejner u pošty v Ratboři, kontejner v Sedlově a kontejner v Těšínkách. Odpad bude možné odkládat jen do naplnění kontejnerů.

V rámci sběru objemného odpadu můžou občané obce odevzdávat: starý nábytek, křesla, židle, skříně, válendy, podlahové krytiny, koberce, lina, sanitární keramiku, umyvadla, wc ..

Žádáme občany, aby do kontejneru na velkoobjemný odpad neodevzdávali použitý elekroodpad, stavební suť nebo nebezpečný odpad.

 

Svoz železného šrotu dne 12. 10. 2018.

 

Železný šrot bude svezen dne 12. 10. 2018 v dopoledních hodinách. Žádáme spoluobčany, aby byl železný šrot umístěn před jejich domem nejdříve den před svozem.

 

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu dne 13. 10. 2018.

Předání odpadů bude možné pouze osobně zaměstnancům společnosti AVE Kolín:

V Ratboři od 8:30 hodin do 9:30 hodin - u pošty

Ul. Bezručova od 9:40 hodin do 10:40 hodin

Obec Sedlov od 11:00 hodin do 12:00 hodin - u čekárny

Obec Těšínky od 12:10 hodin do 12:40 hodin - u čekárny

 

 

Svoz velkoobjemného odpadu dne 15.6.2018

Dne 15.6.2018 až 16.6.2018 budou přistaveny kontejnery. Kontejner u pošty v Ratboři, kontejner v Sedlově a kontejner v Těšínkách. Odpad bude možné odkládat jen do naplnění kontejnerů.

V rámci sběru objemného odpadu můžou občané obce odevzdávat: starý nábytek, křesla, židle, skříně, válendy, podlahové krytiny, koberce, lina, sanitární keramiku, umyvadla, wc ..

Žádáme občany, aby do kontejneru na velkoobjemný odpad neodevzdávali použitý elekroodpad, stavební suť nebo nebezpečný odpad.

 

Svoz železného šrotu dne 15.6.2018

Železný šrot bude svezen dne 15.6.2018 v dopoledních hodinách. Žádáme spoluobčany, aby byl železný šrot umístěn před jejich domem nejdříve den před svozem.

 

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu dne 16.6.2018

Předání odpadů bude možné pouze osobně zaměstnancům společnosti AVE Kolín:

V Ratboři od 8:30 hodin do 9.00 hodin - u pošty

Ul. Bezručova od 9:10 hodin do 9:40 hodin

Obec Sedlov od 10:00 hodin do 10:30 hodin - u čekárny

Obec Těšínky od 10:40 hodin do 11:00 hodin - u čekárny

 

Od 1. února 2018 bude ukončen provoz velkých 1100 l kontejnerů na plasty a papír v obci Ratboř, Sedlov a Těšínky.  Tyto kontejnery nahradí nádoba na plast 240 l a nádoba na papír 240 l, která byla doručena 23.1.2018 do každé domácnosti. Každá domácnost tak bude do těchto nádob samostatně třídit plast a papír.

Termíny svozu:

Plast                       Papír

15.2.2018              16.2.2018

22.3.2018              23.3.2018

19.4.2018              20.4.2018

24.5.2018              18.5.2018

21.6.2018              22.6.2018

19.7.2018              20.7.2018

23.8.2018              24.8.2018

20.9.2018              21.9.2018

18.10.2018           19.10.2018

22.11.2018           23.11.2018

20.12.2018           21.12.2018

 

V Ratboři zůstanou ponechány kontejnery na sklo,  drobný kov a oděvy.

V Sedlově a v Těšínkách zůstanou ponechány pouze kontejnery na sklo.

 

Odvoz BIOODPADU

Bioodpad je odvážen v období vegetačního klidu pouze v Ratboři. Kontejner je umístěn v ulici Hřbitovní před hřbitovem. V případě, že potřebuje odvezt velké množtví bioodpadu (větví) nabízíme možnost přistavení kontejneru po předchozí dohodě s obecním úřadem na tel. čísle 321 790 222.

 

Postup při nakládání s odpadem dle přiložené vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška Obce Ratboř č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun.odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ratboř, Sedlov, Těšínky.

Vyhláška č. 1/2017 o odpadech v souboru pdf ke stažení

 

Poplatek za odpad

Sazba poplatku: 820 Kč/osoba/rok - trvalý pobyt nebo 820 Kč/objekt - rekreanti

Splatnost poplatku: Můžete buď zaplatit celou částku do 30. 4. 2018 nebo můžete k tomuto datu zaplatit jen polovinu a druhou polovinu do 30. 7. 2018

Osvobození a úlevy:

  • Osoby osmdesátileté a starší jsou od poplatku osvobozeny zcela.
  • Osoby, které jsou držiteli průkazy ZTP/P, jsou od poplatku osvobozeny zcela (po předložení průkazu).
  • Osoby, které jsou hlášeny k pobytu na území obce Ratboř, avšak prokazatelně se nezdržují v místě pobytu déle jak 10 měsíců (důkazem je např. nájemní smlouva, ze které jasně vyplývá, že poplatky byly uhrazeny v jiné obci nebo potvrzení o platbě v jiné obci), jsou od poplatku osvobozeny zcela.