Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Od 1. února 2018 bude ukončen provoz velkých 1100 l kontejnerů na plasty a papír v obci Ratboř, Sedlov a Těšínky.  Tyto kontejnery nahradí nádoba na plast 240 l a nádoba na papír 240 l, která byla doručena 23.1.2018 do každé domácnosti. Každá domácnost tak bude do těchto nádob samostatně třídit plast a papír.

Termíny svozu:

Plast                       Papír

15.2.2018              16.2.2018

22.3.2018              23.3.2018

19.4.2018              20.4.2018

24.5.2018              18.5.2018

21.6.2018              22.6.2018

19.7.2018              20.7.2018

23.8.2018              24.8.2018

20.9.2018              21.9.2018

18.10.2018           19.10.2018

22.11.2018           23.11.2018

20.12.2018           21.12.2018

 

V Ratboři zůstanou ponechány kontejnery na sklo,  drobný kov a oděvy.

V Sedlově a v Těšínkách zůstanou ponechány pouze kontejnery na sklo.

 

Svoz velkoobjemného odpadu

Dne 16.3.2018 budou přistaveny kontejnery. Kontejner u pošty v Ratboři, kontejner v Sedlově a kontejner v Těšínkách. Odložení věcí bude možné jen do naplnění kontejnerů.

V rámci sběru objemného odpadu můžou občané obce odevzdávat: starý nábytek, křesla, židle, skříně, válendy, podlahové krytiny, koberce, lina, sanitární keramiku, umyvadla, wc ..

Žádáme občany, aby do kontejnru na velkoobjemný odpad neodevzdávali použitý elekroodpad, stavení suť nebo nebezpečný odpad.

Odvoz BIOODPADU

Bioodpad je odvážen v období vegetačního klidu pouze v Ratboři. Kontejner je umístěn v ulici Hřbitovní před hřbitovem. V případě, že potřebuje odvezt velké množtví bioodpadu (větví) nabízíme možnost přistavení kontejneru po předchozí dohodě s obecním úřadem na tel. čísle 321 790 222.

 

Odvoz velkého množství bioodpadu.

Po předchozí dohodě s obecním úřadem na tel. čísle 321 790 222, možnost přistavení kontejneru pro odvoz většího množství bioodpadu (větve, tráva) .

 

Svoz velkoobjemného odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu a kovového šrotu.

Termín 2.12.2017

 

Svoz velkoobjemného odpadu, nebezpečného odpadu a elektro odpadu.

Termín 9.9.2017

Svoz dle letáku - zde ke stažení

 

Postup při nakládání s odpadem dle přiložené vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška Obce Ratboř č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun.odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ratboř, Sedlov, Těšínky.

Vyhláška č. 1/2017 o odpadech v souboru pdf ke stažení

 

Poplatek za odpad

Sazba poplatku: 820 Kč/osoba/rok - trvalý pobyt nebo 820 Kč/objekt - rekreanti

Splatnost poplatku: Můžete buď zaplatit celou částku do 30. 4. 2018 nebo můžete k tomuto datu zaplatit jen polovinu a druhou polovinu do 30. 7. 2018

Osvobození a úlevy:

  • Osoby osmdesátileté a starší jsou od poplatku osvobozeny zcela.
  • Osoby, které jsou držiteli průkazy ZTP/P, jsou od poplatku osvobozeny zcela (po předložení průkazu).
  • Osoby, které jsou hlášeny k pobytu na území obce Ratboř, avšak prokazatelně se nezdržují v místě pobytu déle jak 10 měsíců (důkazem je např. nájemní smlouva, ze které jasně vyplývá, že poplatky byly uhrazeny v jiné obci nebo potvrzení o platbě v jiné obci), jsou od poplatku osvobozeny zcela.