Obsah

Zpět

Poplatky 2018

Poplatky za odpad - popelnice

Sazba poplatku: 820 Kč/osoba/rok - trvalý pobyt nebo 820 Kč/objekt - rekreanti

Splatnost poplatku: Můžete buď zaplatit celou částku do 30. 4. 2018 nebo můžete k tomuto datu zaplatit jen polovinu a druhou polovinu do 30. 7. 2018

Osvobození a úlevy:

  • Osoby osmdesátileté a starší jsou od poplatku osvobozeny zcela.
  • Osoby, které jsou držiteli průkazy ZTP/P, jsou od poplatku osvobozeny zcela (po předložení průkazu).
  • Osoby, které jsou hlášeny k pobytu na území obce Ratboř, avšak prokazatelně se nezdržují v místě pobytu déle jak 10 měsíců (důkazem je např. nájemní smlouva, ze které jasně vyplývá, že poplatky byly uhrazeny v jiné obci nebo potvrzení o platbě v jiné obci), jsou od poplatku osvobozeny zcela.

 

Poplatky za psa

Sazba poplatku za jednoho psa: 50 Kč

Splatnost poplatku: 30. 4. 2018

Vyvěšeno: 24. 2. 2017

Datum sejmutí: 1. 8. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět