Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Ratboř
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Ratboř
  Komenského 8
  281 41 Ratboř
 • e-mailem:  ouratbor@c-box.cz
 • elektronickým podáním:  podatelna@ratbor.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 321 790 227 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Ratboř
pondělí: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00